Gemeentelijke Basisschool De Puzzel

Missie en visie

Symboliek

De Puzzel is een stukje symbolisch voor wat wij dagelijks binnen de school doen. Enerzijds verwijst het naar het puzzelen aan de kennis, inzichten, vaardigheden & competenties van de leerlingen: de competenties die de school met de leerlingen tracht na te streven zitten binnen het actief leren, sociale vaardigheden, gezondheid, veiligheid & duurzame ontwikkeling. Anderzijds geeft de naam De Puzzel ook de samenwerking tussen de hoofdschool Schoor en de vestigingsplaatsen 't Graantje en Leefschool weer.

Elke leerling maakt deel uit van De Puzzel

Tevens geeft De Puzzel symbolisch weer hoe elk individu (elk puzzelstukje, zowel leerling, leerkracht, directie, ouder) een belangrijke plaats heeft binnen het geheel van de school. Een puzzel is pas compleet als alle puzzelstukjes netjes in elkaar passen. Maar het proces van het maken van de puzzel en het zoeken naar hoe elk stukje zijn plaats heeft in het grotere geheel, is zeker zo interessant en maakt deel uit van het plezier en de uitdaging die je kan hebben bij het puzzelen. Dit is in onze school niet anders.