Gemeentelijke Basisschool De Puzzel

Kalender van Leefschool Vennen

Laatste schooldag (tot 12u10)
  28/06/2024 - Algemene kalender
Bekijk kalender van Leefschool Vennen »

Fotoalbums

Er werden geen fotoalbums gevonden.

Leefschool Vennen

Wie bruist er meer van energie dan een kleuter?

Onze "leefschool" is een kleine school die zich bevindt in een ruime en groene omgeving. De kleuters krijgen alle kansen om hun natuurlijke exploratiedrang te ontwikkelen in een omgeving waar ze kunnen bruisen van energie!

We geven onze dagdagelijkse werking vorm met de natuur en de natuurlijke omgeving van de school als uitgangspunt van de spel-, leer-, en werkactiviteiten van onze kleuters. Binnen al onze activiteiten staat het ontdekkend en actief leren van de kleuter centraal.

GROEN!

Gemotiveerde ouders
Respect voor elkaar
Ontdekkend leren
Energierijke omgeving & beleving
Natuurbeleving

Gemotiveerde ouders

Ouders zijn van groot belang om onze school optimaal te laten functioneren en om hun kinderen een leuke kleutertijd te bezorgen. Binnen ons pedagogisch project kunnen ouders meedenken en participeren. Alle ouders krijgen de kans om te participeren aan het bruisende schoolgebeuren. Zorgzaam omgaan met elkaar betekent respect ontwikkelen voor alles wat leeft in de omgeving.

Respect voor elkaar

Door samenspel leren kinderen met verschillende leeftijden respectvol om te gaan met elkaar. Sociale vaardigheden worden geoefend, de kleinste kleuters leren van de oudere kleuters, ze leren wat verantwoordelijkheid betekent, hulpvaardigheid, initiatiefneming, ze leren leiding te nemen, te communiceren met elkaar, oplossingen te zoeken, ...

Ontdekkend leren

Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig en leergierig. Dit talent wordt continu gestimuleerd in onze rijke natuuromgeving. Kinderen krijgen de kans om met eigen ervaringen, verhalen en materialen te werken. Onze regelmatige uitstappen zijn echte leermomenten. Niet alleen komt de motorische ontwikkeling sterk aan bod, maar de verwerking van deze leermomenten houdt rekening met alle andere ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen van het OVSG, zoals taal, muzische vormgeving, sociale vaardiheden, wereldorïentatie en wiskunde initiatie.

Energierijke omgeving & beleving

Onze school "bruist" van energie. De prachtige omgeving prikkelt niet alleen de kinderen, maar ook ouders en vele andere betrokkenen. Alle betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vele schoolactiviteiten: de jaarlijkse feestmomenten, de maandelijkse opening, het dagelijks contact. Deze zorgen voor een warme en directe band tussen de school en thuis.

Natuurbeleving

Verbondenheid met de natuur is een centraal gegeven in onze school. De natuur is een geweldige opvoeder! De kinderen leren bewust om te gaan met alles wat leeft in de natuur.

Lees meer

Contactgegevens

Papenberg 12
2490 Balen

Tel.: 011 34 27 83

directie.depuzzel@joleba.be