Gemeentelijke Basisschool De Puzzel

Praktische documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Praktische documenten

Open document instap - en kennismakingsmomenten Graantje '23-'24
Open document instap - en kennismakingsmomenten Schoor '23-'24
Open document instap - en kennismakingsmomenten Vennen '23-'24
Open document Schooluren
Open document Kennismaken en inschrijven
Open document Voor- en naschoolse opvang Kikoen
Open document Pedagogisch project Joleba
Open document Klasverdeling en personeelsbezetting
Open document 2023-2024 Schoolreglement Joleba GR
Open document 2023-2024 Infobrochure De Puzzel

Pedagogische en didactische documenten

Open document Verslag opvolgingsdoorlichting
Open document info ouders kwartiermakers
Open document Huiswerkbeleid De Puzzel.