Gemeentelijke Basisschool De Puzzel

Praktische documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Praktische documenten

Open document formulier wijziging keuze levensbeschouwing
Open document Flyer opvang Kikoen 2021-2022
Open document lesuren.
Open document schoolreglement 2021-2022
Open document schoolbrochure 2022-2023
Open document instap en kennismakingsmomentjes Schoor
Open document instap en kennismakingsmomentjes Gerheide
Open document instap en kennismakingsmomentjes Vennen

Pedagogische en didactische documenten

Open document Verslag opvolgingsdoorlichting
Open document leerlingenbevraging De Puzzel Schoor
Open document leerlingenbevraging De Puzzel 't Graantje
Open document info ouders kwartiermakers
Open document visietekst meerbegaafdheid 2020
Open document Huiswerkbeleid De Puzzel.