Gemeentelijke Basisschool De Puzzel

Praktische documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Praktische documenten

Open document formulier wijziging keuze levensbeschouwing
Open document brief voor en naschoolse opvang
Open document Flyer opvang Kikoen 1-9-17
Open document lesuren.
Open document schoolorganisatie 2019-2020.
Open document instapmomenten + kennismakingsmomenten 2019-2020.
Open document schoolreglement 2020-2021
Open document schoolbrochure 2020-2021
Open document Leerkrachtenteam en ondersteuning

Pedagogische en didactische documenten

Open document Verslag opvolgingsdoorlichting
Open document leerlingenbevraging De Puzzel Schoor
Open document leerlingenbevraging De Puzzel 't Graantje
Open document info ouders kwartiermakers
Open document visietekst meerbegaafdheid 2020
Open document Huiswerkbeleid De Puzzel.